شمشیربازی

خاتمه کار بانوان شمشیرباز اسلحه اپه و مشخص صندلی نهایی

به گزارش خبرنگاران، در چارچوب مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا و در بخش اسلحه اپه بانوان این رقابت ها، مهسا پوررحمتی تنها نماینده ایران بود که تا مرحله یک چهارم نهایی پیش رفت، این شمشیرباز بعد از صعود از مرحله مقدماتی پیروز شد با شکست حریفی از تایلند...

14 مرداد 1398